แจ้งทุกท่านเราได้เปลี่ยนชื่อเว็บใหม่และย้ายที่อยู่ใหม่เป็น

WWW.IBOXZA.COM

หมายเหตุ ชื่อเซิฟเวอร์โดนแบนไปแล้ว